Tập Lái
25/11/18
0
0
0
45
LTZ số tự động. Nội thất nguyên bản.
Đã xử lý cách âm rất tốt.
Đã chạy 40.000km.
Còn bảo hiểm 2 chiều đến tháng 1/2019.
Đứng tên công ty.
 

Attachments