Tập Lái
4/6/18
4
1
3
32
tien giang
Mình đang có một chiếc xe lambro 550 zin mới sơn lại do chú mình tự làm lại .
Chiếc xe này do chú mình tìm đồ tân trang lại. Máy tốt và nội thất đẹp.
Mọi người ai có nhu cầu chơi xe lambro 550 xưa liên hệ chú mình nhé.
Liên hệ : 0384229336 ( chú bưng) hoặc 0356155964 (a phước)
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
Bán xe lambro 550 zin mới sơn lại 2019 !
 

Attachments