Hạng C
26/10/17
608
608
93
41
Hãng Mazda chuyên thay loại này, xe em M3 thay nhớt này từ cuối 2017, cũng lâu lắm rồi mà nói làm như loại mới ra, công nghệ mới, vậy là quảng cáo láo. Nhưng nhớt này cũng tốt, thay nó đi 5 năm nay thấy êm, ổn, động cơ vẫn chạy êm.