Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
Quỹ MAFC tới ngày 02/06/2014 như sau:
Số dư quỹ MAFC là: 1.265.000đ
Báo cáo tài chính quỹ MAFC năm 2013
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
Danh sách các TV chính thức đã đóng quỹ MAFC năm 2013 như sau:
Báo cáo tài chính quỹ MAFC năm 2013

Báo cáo tài chính quỹ MAFC năm 2013 
Last edited by a moderator:
Hạng D
12/6/10
3.310
27
48
HCM
CRH nói:
sao không thấy tên mênh trong danh sách vậy...
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
Bác đk tv online mà, nếu bác muốn có tên trong danh sách thì bác xác nhận là đk tv chính thức là có tên trong danh sách ngay và luôn bác à :):):):):) welcome bác trở thành thành viên chính thức
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif
033102flo_1_prv.gif

@all: e đã update số dư quỹ và ds tv đã đóng quỹ ở trang 1.