Hạng B2
24/9/14
327
193
43
36
E chuẩn bị đi bảo dưỡng xe ở 50.000km! Bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn dùm, e sợ vô hãng nó vẽ ra tùm lum thì tốn kém! Xe e là cruze LS 2012!
 
Hạng B2
15/1/17
258
242
43
Bác cứ vô hãng cho nó siêu âm rồi cầm báo giá thôi chứ mình kg kí bb thì kg có thay