Tập Lái
17/7/19
2
0
0
34
Saigon
flexhouse.vn
Xe mình mua năm 2013 tại Saigon Ford, loại Ford Escape, cần báo giá và thay thế cho các hạng mục thiết bị sau:
 1. Nhún sau
 2. Lái ngoài
 3. Nhún trước
 4. Bánh bèo
 5. Chụp bụi nhún
 6. Bạc đạn trà nhún
 7. Ống gió bầu le
 8. Cao su chân máy trước
 9. Cao su chân máy sau
 10. Cao su chân máy phải
 11. Cao sư chân hộp số
Yêu cầu hàng chất lượng.
Cảm ơn