Hạng C
19/8/16
622
472
63
38
1 và 2 mình nghĩ BH có thể sẽ thường làm, còn 3 nếu khách hàng không sai thì BH cũng ngại làm vì hiện nay qua các diễn đàn và mạng xã hôi -> dư luận không còn yếu nữa.
Vẫn có nha bạn. Đặc biệt là đối với xe cỏ. Giá trị BH tầm vài chục đến dưới 100 triệu. Nhiều trường hợp ko biết luật ngậm đắng nuốt cay. Vài trường hợp biết nhưng chi phí kiện tụng luật sư phải ứng ra thời gian chở đợi quá dài khiến chủ xe nản thì cô hồn cho rồi.
còn đụng vào nhưng vụ xe sang kiểu vụ kiện xe Mec vừa rồi. Chủ vừa giàu vừa rành luật thì BH nó mới chịu phép