Tập Lái
9/12/03
37
0
6
Vietnam
RE: Bảo vệ cho Escape 3.0 V2004

Cảm ơn bác Skyliner nhiều. Nhưng ngoài đường nhiều xe ESCAPE 3.0 màu đen lắm bác ơi.