Tập Lái
12/5/21
14
18
3
"Tiền đất tỉnh" là sao ta
chắc ý bác ấy là Tiền có được do sốt đất ảo ở tỉnh vùng ven, xong mang đi mua nhà dự án ở các Thành phố lớn. Khi siết phân lô tràn lan ở tỉnh, dòng tiền lời này ko còn -> ko có tiền để mua nhà dự án -> nhà dự án cũng tèo theo. Nguyên nhân dẫn tới kết quả
 
Hạng F
3/10/15
6.880
7.844
113
chắc ý bác ấy là Tiền có được do sốt đất ảo ở tỉnh vùng ven, xong mang đi mua nhà dự án ở các Thành phố lớn. Khi siết phân lô tràn lan ở tỉnh, dòng tiền lời này ko còn -> ko có tiền để mua nhà dự án -> nhà dự án cũng tèo theo. Nguyên nhân dẫn tới kết quả
là Tiền đất Tỉnh không còn mê nữa thì sẽ đi mua Nhà Dự án,
còn nếu đang còn mê thì vẫn còn đợi Tỉnh, đó anh
Ôi chuẩn rồi.
Thế thì năm 2020 dự đoán, còn năm 2023 thì Trần Văn Tèo sinh ra rồi.
 
  • Like
Reactions: Tommyteo