Tập Lái
1/11/22
19
11
3
34
:)))). bác chưa có xe thì bác nghĩ thế,
Có rồi bác lại nghĩ khác đấy.
:)))))
hoặc kiểu của bác là kiểu trọc phú, kiểu có tiền là có tất ấy, nhưng trí tuệ kiến thức thì thấy không cần có. :))))))
Ý nói kiểu chung chung xh là vậy thôi ...nhìu ng cách nhìn vậy là nhiều
 
Hạng B2
12/2/20
104
65
28
23
Ý nói kiểu chung chung xh là vậy thôi ...nhìu ng cách nhìn vậy là nhiều
Ông C kia có phải là kiểu mới chơi xe đâu, ông đấy chơi càng ngày càng lên tay, càng ngày càng có gu, hơn hẳn đội khác.