Tags
Không có
Hạng B1
25/11/20
56
1.365
83
Xác nhận
confirm
e thấy sôt là nó phát bệnh rôi. Người ko sốt mang virus vẫn lây tùm lum được nên có việc hệ trọng quá thì đi còn lại hạn chế cho an toàn các anh ah.

Em có nhà trên đó, đi về trong ngày thôi ko gặp ai cả nên ko sợ dịch mà chỉ sợ phiền phức thôi.