Hạng D
8/4/11
2.485
9.103
113
VP rớt giá chưa mấy anh. trước đi ngang thấy buôn bán đông đúc nhìn đã quá
 
Hạng D
8/4/11
2.485
9.103
113
em xem căn nhà phố NTT 7x20 có hầm, chừa trước sau, có lề đậu xe hơi ,34t.VP quy hoạch quá đẹp luôn