Hạng B2
8/7/14
482
503
93
45
Vậy giá cả cũng ok hen bác ...ở mấy nhà hàng Hàn Quốc ở Sài gòn tổng bill chắc còn hơn vậy
Ông bạn e bển dân hợp tác lao động lương có nhiu đâu, nên phải sưu tập điểm nào ngon bổ rẻ chớ