Hạng D
25/11/07
2.122
54.820
113
Viện Nghiên Cứu
Xin chào các anh em mới vào sanh hoạt ở ấp Biên Hoà!
Giờ mà kêu off đông đủ cũng khó, vì ngày nào anh em cũng tụ tập ucf và ăn nhậu cả!
Nói chung là hoàn cảnh thất nghiệp nó thế! Có mấy ae, trước đây cũng có công ăn việc làm, nhưng tham gia sanh hoạt với anh em một thời gian thì cũng trở nên thất nghiệp.
Suốt ngày tụ tập ăn nhậu với gái gú! Anh em nhắm theo đc thì chuẩn bị tinh thần và điểm danh để mình set kèo ăn nhậu nhé! (Vụ kia mềnh kg rành).
 
ium confirmed
Hạng D
24/6/14
1.271
3.045
113
Xin chào các anh em mới vào sanh hoạt ở ấp Biên Hoà!
Giờ mà kêu off đông đủ cũng khó, vì ngày nào anh em cũng tụ tập ucf và ăn nhậu cả!
Nói chung là hoàn cảnh thất nghiệp nó thế! Có mấy ae, trước đây cũng có công ăn việc làm, nhưng tham gia sanh hoạt với anh em một thời gian thì cũng trở nên thất nghiệp.
Suốt ngày tụ tập ăn nhậu với gái gú! Anh em nhắm theo đc thì chuẩn bị tinh thần và điểm danh để mình set kèo ăn nhậu nhé! (Vụ kia mềnh kg rành).
Định tham gia mà đọc thế này thì tâm tư quá :D
 
  • Like
Reactions: thinhsve