Chuyên Xe
15/3/19
381
451
63
34
Biển số xe tỉnh Trà Vinh được ký hiệu mã số đầu là 84 theo quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô - mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA


Biển số xe Trà Vinh

Biển số xe tỉnh Trà Vinh

Biển số xe Trà Vinh được quy định tại phụ lục số 02 với ký hiệu mã số đầu là 84. Với mã số đầu ký hiệu là 84 đã trả lời cho câu hỏi Trà Vinh biển số xe là bao nhiêu?

Biển số xe các huyện tỉnh Trà Vinh

Biển số xe các huyện tỉnh Trà Vinh được áp dụng biển số 5 số và áp dụng những kí hiệu riêng để phân biệt biển số các huyện trong tỉnh như sau:

Biển số xe thành phố Trà Vinh: 84-B1, 84-C1
Biển số xe thị xã Duyên Hải: 84-F1
Biển số xe huyện Duyên Hải: 84-M1.
Biển số xe huyện Càng Long: 84-L1

Biển số xe các huyện tỉnh Trà Vinh


Biển số xe huyện Châu Thành: 84-D1
Biển số xe huyện Cầu Kè: 84-K1
Biển số xe huyện Tiểu Cần: 84-H1
Biển số xe huyện Cầu Ngang: 84-E1
Biển số xe huyện Trà Cú: 84-G1

Biển số xe ô tô tỉnh Trà Vinh​

Biển số xe Trà Vinh quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là biển số 84A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là biển số 84B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Trà Vinh là 84C-xxx.xx
Biển số xe Trà Vinh cho xe van đăng ký tại tỉnh có ký hiệu là biển số 84D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Trà Vinh có đăng ký biển số xe là 84LD-xxx.xx
Biển số xe Trà Vinh cho quân đội làm kinh tế có ký hiệu biển số 84KT-xxx.xx

Biển số xe Trà Vinh bao nhiêu


Biển số xe 84 ở tỉnh nào?​

Trả lời câu hỏi biển số 84 ở tỉnh nào? với mã đầu số là 84, thì biển số xe 84 thuộc tỉnh Trà Vinh
Biển số 84-B1 ở đâu
Biển số xe 84-B1 là biển số thành phố Trà Vinh của tỉnh Trà Vinh.

84-F1 là ở đâu?​

Biển số xe 84-F1 là biển số xe thị xã Duyên Hải
 

Attachments