Hạng B2
15/3/19
311
293
63
31
Biển số xe tỉnh Bến Tre được ký hiệu mã đầu số là 71. Biển số xe 71 được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô - mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA

Biển số xe tỉnh Bến Tre

Biển số xe tỉnh Bến Tre

Tỉnh Bến Tre hiện có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 1 thành phố (thành phố Bến Tre) và các huyện của Bến Tre là 8 huyện. Theo quy định, xe máy lưu thông trên địa bàn tỉnh, sẽ được áp dụng biển số xe ở Bến Tre là 5 số và sử dụng những ký hiệu chữ cái riêng để phân biệt biển số theo từng huyện, thành phố.

Biển số xe máy các huyện tỉnh Bến Tre

Biển số xe các huyện của tỉnh Bến Tre cũng được chia theo 9 đơn vị hành chính như sau:
Biển số xe thành phố Bến Tre: 71B1; 71B2; 71B3; 71B4
Biển số xe huyện Châu Thành: 71B1; 71B2; 71B3; 71B4
Biển số xe huyện Mỏ Cày Bắc: 71B1; 71B2; 71B3; 71B4
Biển số xe huyện Giồng Trôm: 71B1; 71B2; 71B3; 71B4

Biển số xe máy các huyện tỉnh bến tre


Biển số xe Mỏ Cày Nam 71B1; 71B2; 71B3; 71B4
Biển số xe huyện Ba Tri 71-C2
Biển số xe huyện Bình Đại 71-C1
Biển số xe huyện Thạch Phú 71-C3
Biển số xe huyện Chợ Lách 71-C4

Biển số xe ô tô tỉnh Bến Tre​


Biển số xe ô tô tỉnh Bến Tre


Biển số xe Bến Tre quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu biển số xe 71A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Bến Tre là 71B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Bến Tre là 71C-xxx.xx
Biển số xe van đăng ký tại tỉnh Bến Tre có ký hiệu biển số xe 71D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Bến Tre có đăng ký biển số xe 71LD-xxx.xx

Biển số xe các huyện tỉnh Bến Tre

Biển số xe 71 là ở đâu?​

Trả lời câu hỏi 71 là biển số xe tỉnh nào? thì từ những thông tin trên thì biển số 71 là biển số xe tỉnh Bến Tre

Biển số xe 71-B3 là ở đâu?​

Biển số 71-B3 thuộc địa phận thành phố Bến Tre, huyện Châu Thành, huyện Mỏ Cày Bắc, huyện Giồng Trôm, huyện Mỏ Cày Nam.