Hạng B2
15/3/19
311
293
63
31
Theo quy định, ký hiệu biển số xe xe Sóc Trang được ký hiệu đầu số là 83. Bảng số xe tỉnh Sóc Trăng và biển số xe các huyện tỉnh Sóc Trăng sẽ được quy định như dưới đây
Biển số xe 83 của tỉnh nào? Biển số xe các huyện Sóc Trăng 2021?

Biển số xe các huyện Sóc Trăng


Biển số xe Sóc Trăng là bao nhiêu?
Theo thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA thì biển số xe Sóc Trang có ký hiệu số đầu là 83

Biển số xe các huyện Sóc Trăng 2021

Biển số xe các huyện Sóc Trăng 2021 Được quy định tại Phụ lục số 02 về Ký hiệu biển số xe ô tô – mô tô trong nước Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BCA và Thông tư số 36/2010/TT-BCA. Theo đó, biển số xe tỉnh Sóc Trăng theo quy định có ký hiệu mã số đầu là 83.

Tra cứu biển số xe máy tỉnh Sóc Trăng​

Biển số xe máy Sóc Trăng hay biển số xe các huyện tỉnh Sóc Trăng được quy định như dưới đây:

Tra cứu biển số xe máy tỉnh Sóc Trăng


Biển số xe thành phố Sóc Trăng: 83-X1
Biển số xe thị xã Vĩnh Châu: 83-V1
Biển số xe huyện Mỹ Xuyên: 83-X1
Biển số xe huyện Trần Đề: 83-Y1
Biển số xe huyện Long Phú: 83-Z1
Biển số xe huyện Mỹ Tú: 83-M1
Biển số xe huyện Kế Sách: 83-B1, trước đó huyện Kế Sách sử dụng 83-C1, tuy nhiên bây giờ 83-C1 lại là của huyện Châu Thành
Biển số xe huyện Châu Thành: 83-C1
Biển số xe thị xã Ngã Năm: 83-E1
Biển số xe huyện Thạnh Trị 83-T1
Biển số xe huyện Cù Lao Dung: 83-D1


Biển số xe các huyện tỉnh Sóc Trăng

Biển số xe ô tô tỉnh Sóc Trăng

Biển số xe tỉnh Sóc Trăng quy định cho dòng xe con từ 7-9 chỗ trở xuống sử dụng ký hiệu là 83A-xxx.xx
Biển số xe ô tô chở khách cỡ trung và xe từ 9 chỗ ngồi trở lên trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là 83B-xxx.xx
Xe tải và xe bán tải thì sử dụng ký hiệu trên biển số xe ô tô Sóc Trăng là 83C-xxx.xx
Biển số xe van đăng ký tại tỉnh Sóc Trăng có ký hiệu là 83D-xxx-xx
Xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của Công ty nước ngoài trúng thầu tại tỉnh Sóc Trăng có đăng ký biển số xe là 83LD-xxx.xx
Xe sơ-mi rơ-moóc tại Sóc Trăng sử dụng biển số xe 83R-xxx.xx
Biển số xe quân đội làm kinh tế ở Sóc Trăng có ký hiệu 83KT-xxx.xx

Biển số 83 là ở đâu?​

Biển số 83 là ở đâu? hay biển số 83 ở tỉnh nào là câu hỏi các bác dễ bật ra trong đầu nhất khi gặp biển số có đầu là 83, thì biển số có đầu là 83 là của tỉnh Sóc Trăng.

Biển số 83 V1 ở đâu​

Biển số 83-V1 là biển số xe thị xã Vĩnh Châu

Biển số xe 83-P2 ở đâu? Biển số 83-P4 ở đâu? Biển số 83-P4 ở đâu?​

Đó là câu hỏi nhiều người sẽ gặp phải vì rất hay gặp trên đường nhưng thực tế hiện nay ở Sóc Trăng đã ngưng cấp mới các biển này cụ thể:
Trước đó biển số 83P1, 83-P2 từng dành cho các huyện như Long Phú, Mỹ Xuyên, cả thành phố Sóc Trăng, huyện Châu Thành, Trần Đề, Châu Thành. Biển số 83-P3 thì dùng cho cả thị xã Vĩnh Châu, Châu Thành, Long Phú.
Tuy nhiên hiện nay biển có các đầu 83-P1, P2, P3, P4 đã được Sóc Trăng ngừng cung cấp