Hạng B2
6/3/15
266
230
43
Xe Tàu ghẻ mà bato sang thì thua rồi
Ghẻ là 1 bệnh lý ngoài da có khả năng lây rất nhanh từ người này sang người khác, nhưng nó không lây hoặc xâm lấn đến chiếc xe.
 
Tập Lái
29/4/14
35
15
8
TPHCM
Thực tế đúng như mô tả thì e này quá là ngon. Tương lai xe Việt cũng sẽ ngon không kém.