Hạng C
16/8/11
983
1.284
93
O nha am u qua. Binh Ba the nao Bac Tam ?
Cau mong cho doan gap nhung ngay nang dep.
 
Hạng D
6/7/09
1.951
1.046
113
Bác Tamtany chưa rì pọt gì cả...nguyên đêm mưa cả ngày. Biết đâu có cảm giác lạ muốn chia sẽ .