8/3/19
1.172
1.041
206
Mình là người công tâm nên nói vậy. Xét về lí thuyết bệnh lí và đưa ra phác đồ điều trị thì các anh trên đây nói không sai một dấu phẩy nào cả y như tài liệu tập huấn của ngành.

Xét về khả năng lâm sàng và kinh nghiệm chữa trị thì anh Vũ hoàn toàn đúng về thực tế.

Tóm lại thì hai bên cân tài ngang sức. Thật là mừng thay cho nền y học nước nhà
Ý anh nói anh là BS. Giờ thì tui biết rồi.