Hạng D
4/6/10
1.422
1.267
113
Mang iPhone ra đọ con cấu hình ngang ngửa của OPPO...
bác sai lầm khi so sánh như thế
Iphone vs Oppo chưa bao giờ tương đương cấu hình, hơn nữa 1 con iOS và 1 con Android đã k so sánh về hiệu năng vì k cùng hệ quy chiếu.
Tuy nhiên em có thể so sánh chất lươngj ảnh chụp hay video của 2 sản phẩm, vì nó cùng hệ quy chiếu và sản phẩm đầu ra.
Tương tự như ở trường hợp này, với BMW 2GC và Honda Civic k cùng phân khúc, em k thể so sánh chất lượng da thuộc hay hoàn thiện chi tiết, nhưng em được quyền so sánh tốc độ drag của 2 con với nhau, và với thông số Civic tốt hơn em bảo Civic gia tốc ngon hơn 2GC chẳng có gì sai.
Bonus các bác video kinh điển này
https://www.youtube.com/watch?v=mlnI607-sSM&t=12s