Tags
Không có
Hạng B2
11/10/13
288
310
63
Xác nhận
confirm
nói chung a Hải đang phân phối BMW theo kiểu mazda, kia. nên không nên chơi bmw new mà nên chơi bmw secondhand :D biết đâu vài năm sau- anh Hải bán xe bmw rẻ giống như Kia cũng không chừng.