Tập Lái
10/3/21
23
27
13
36
Bạn đem xe đến chính hãng, nói nó check chắc chừng 500K. Đó là cách chắc ăn nhất, garage bạn lựa chọn, không để cho người bán chọn (ăn chia) .. và xin tư vấn sẽ thay những gì. Thân !
Cảm ơn bạn. Nhưng nếu xe họ bị đâm đụng ngập nước họ ko đem vào hãng mà đem vào gara ngoài sửa chữa thì hãng có kiểm tra được ko bạn?
 
Hạng F
29/10/16
7.097
8.486
113
Pháp
Cảm ơn bạn. Nhưng nếu xe họ bị đâm đụng ngập nước họ ko đem vào hãng mà đem vào gara ngoài sửa chữa thì hãng có kiểm tra được ko bạn?
À, ý của tôi là nhờ chính hãng kiểm tra thì họ sẽ tìm ra ngay . Vì dầu sao họ biết chính xác hiệu xe, loại xe mà họ bán. các đường dây điện của xe. nếu thật sự có ngập nước thì sẽ có vết, nếu đụng chạm (nặng) thì có vết cắt hàn ....
Còn nếu tự tìm thì rất nhiều cách, nào là tháo tapis trước sau, xem bàn đạp thắng chân ga, xem các ốc cửa capot dè ... lên cầu xem các bộ phận dưới xe, . nhưng cần phải lên cầu mà xem. Trét mastic cũng dể biết nếu bạn gỏ thấy tiếng đều là OK, còn có tiếng bọng rồi tiếng đặc như đá không đều là biết xe đã từng làm lại dàn đồng .. nói chung rất nhiều cách, lấy cục nam châm đi nhẹ và thấy sức hút đều hay không đều ....