Hạng D
4/6/10
1.279
1.086
113
tốt nhất BMW nên mua license F-150 về khung gầm rồi lắp vỏ X7 lên là ngon
 
Hạng B2
13/9/17
127
45
28
31
Đội ngũ thiết kế BMW hết ý tưởng rồi, nhìn hoài chán thấy cũng chán.