Hạng D
8/11/12
1.212
1.277
113
Sài Gòn
Mình đi xe 1 mình lẻ loi quá, muốn trao đổi thông tin gì cũng khó, ở SG có hội BMW không? Cho mình tham gia với
Nhà mình ở Gò Vấp.
 
BMW F tên mã
F01 5-gen 7-series, 2008-
F02 lần thứ 5 thế hệ 7-series LWB, 2008-
F03 5-gen 7-series bọc thép, 2008-
F10 lần thứ 6 thế hệ 5-series saloon, 2010-
F11 lần thứ 6 thế hệ 5-series Touring, 2010-
Thứ 3 F12-gen 6-series convertible, 2011-
F13 3-gen 6-series coupe, 2011-
F15 3 thế hệ X5 thay thế, 2014-
F16 2-gen X6 thay thế, 2014-
2 F20-gen 1 loạt năm cửa, 2011-
F21 2 thế hệ 1-series ba cửa, 2011
F22 2 thế hệ 1-series coupe (badged 2-series), 2013-
F23 2 thế hệ 1-series cabriolet (badged 2-series), 2014-
F25 2 thế hệ X3, 2011-
F30 lần thứ 6 thế hệ 3-series saloon, 2011-
F31 lần thứ 6 thế hệ 3-series Touring, 2012-
F32 3-series coupe thay thế (badged 4-series), 2013-
F33 3-series thay thế chuyển đổi (badged 4-series), 2014-
F34 3-series Gran Turismo, 2013-
F35 4-series coupe bốn cửa, 2015-
F44 1-series Gran Turismo, 2014-
F45 1-series Touring, 2014-
F46 1-series City, 2015-

BMW E tên mã
BMW E3 2500/2800 quán rượu, 1968-1977
BMW E9 2000-2800 coupe, 1968-1974
BMW E12 1 thế hệ 5-series, 1975-1981
BMW E21 1-gen 3-series, 1976-1983
BMW E23 1-gen 7-series, 1978-1987
BMW E24 1-gen 6-series, 1977-1989
BMW E25 Turbo khái niệm xe hơi, 1972
BMW E26 M1 siêu xe, 1978-1981
BMW E28 2nd-gen 5-series, 1982-1988
BMW E30 2nd-gen 3-series, 1984-1992
BMW E31 8-series, 1989-1999
BMW E32 2 thế hệ 7-series, 1986-1994
BMW E32 / 2 2 thế hệ 7-series LWB, 1987-1994
BMW E34 3-gen 5-series, 1989-1995
BMW E36 3 thế hệ 3-series, 1992-1999
BMW E36 / 5 3-series nhỏ gọn, 1994-2000
BMW E36 / 7 Z3, M Roadster, M Coupé, 1995-2002
BMW E38 3-gen 7-series, 1994-2001
BMW E38 / 2 thứ 3 thế hệ 7-series LWB, 1994-2001
BMW E38 / 3 3 thế hệ 7-series bọc thép, 1998-2001
BMW E39 thứ 4 thế hệ 5-series, 1996-2004
BMW E46 thứ 4 thế hệ 3-series, 1999-2005
BMW E46 / 5 2-gen 3 series nhỏ gọn, 2001-2004
BMW E52 Z8, 2000-2003
BMW E53 1 thế hệ X5, 2000-2006
BMW E60 5 thế hệ 5-series, 2004-2010
BMW E61 5 thế hệ 5-series Touring, 2004-2010
BMW E63 2nd-gen 6-series, 2003-
BMW E65 thứ 4 thế hệ 7-series, 2001-2008
BMW E66 thứ 4 thế hệ 7-series LWB, 2002-2008
BMW E67 thứ 4 thế hệ 7-series bọc thép, 2001-2008
BMW E68 thứ 4 thế hệ 7-series hydro
BMW E70 2 thế hệ X5, 2007-
BMW E82 1-gen 1-series, 2004-
BMW E83 1-gen X3, 2003-
BMW E85 1 thế hệ Z4, 2003-2009
BMW E90 5 thế hệ 3-series saloon, 2005-
BMW E92 5 thế hệ 3-series coupe, 2005-

-----
em cũng ko rành copy trên GG :p
 
Hạng D
8/11/12
1.212
1.277
113
Sài Gòn
BMW F tên mã
F01 5-gen 7-series, 2008-
F02 lần thứ 5 thế hệ 7-series LWB, 2008-
F03 5-gen 7-series bọc thép, 2008-
F10 lần thứ 6 thế hệ 5-series saloon, 2010-
F11 lần thứ 6 thế hệ 5-series Touring, 2010-
Thứ 3 F12-gen 6-series convertible, 2011-
F13 3-gen 6-series coupe, 2011-
F15 3 thế hệ X5 thay thế, 2014-
F16 2-gen X6 thay thế, 2014-
2 F20-gen 1 loạt năm cửa, 2011-
F21 2 thế hệ 1-series ba cửa, 2011
F22 2 thế hệ 1-series coupe (badged 2-series), 2013-
F23 2 thế hệ 1-series cabriolet (badged 2-series), 2014-
F25 2 thế hệ X3, 2011-
F30 lần thứ 6 thế hệ 3-series saloon, 2011-
F31 lần thứ 6 thế hệ 3-series Touring, 2012-
F32 3-series coupe thay thế (badged 4-series), 2013-
F33 3-series thay thế chuyển đổi (badged 4-series), 2014-
F34 3-series Gran Turismo, 2013-
F35 4-series coupe bốn cửa, 2015-
F44 1-series Gran Turismo, 2014-
F45 1-series Touring, 2014-
F46 1-series City, 2015-

BMW E tên mã
BMW E3 2500/2800 quán rượu, 1968-1977
BMW E9 2000-2800 coupe, 1968-1974
BMW E12 1 thế hệ 5-series, 1975-1981
BMW E21 1-gen 3-series, 1976-1983
BMW E23 1-gen 7-series, 1978-1987
BMW E24 1-gen 6-series, 1977-1989
BMW E25 Turbo khái niệm xe hơi, 1972
BMW E26 M1 siêu xe, 1978-1981
BMW E28 2nd-gen 5-series, 1982-1988
BMW E30 2nd-gen 3-series, 1984-1992
BMW E31 8-series, 1989-1999
BMW E32 2 thế hệ 7-series, 1986-1994
BMW E32 / 2 2 thế hệ 7-series LWB, 1987-1994
BMW E34 3-gen 5-series, 1989-1995
BMW E36 3 thế hệ 3-series, 1992-1999
BMW E36 / 5 3-series nhỏ gọn, 1994-2000
BMW E36 / 7 Z3, M Roadster, M Coupé, 1995-2002
BMW E38 3-gen 7-series, 1994-2001
BMW E38 / 2 thứ 3 thế hệ 7-series LWB, 1994-2001
BMW E38 / 3 3 thế hệ 7-series bọc thép, 1998-2001
BMW E39 thứ 4 thế hệ 5-series, 1996-2004
BMW E46 thứ 4 thế hệ 3-series, 1999-2005
BMW E46 / 5 2-gen 3 series nhỏ gọn, 2001-2004
BMW E52 Z8, 2000-2003
BMW E53 1 thế hệ X5, 2000-2006
BMW E60 5 thế hệ 5-series, 2004-2010
BMW E61 5 thế hệ 5-series Touring, 2004-2010
BMW E63 2nd-gen 6-series, 2003-
BMW E65 thứ 4 thế hệ 7-series, 2001-2008
BMW E66 thứ 4 thế hệ 7-series LWB, 2002-2008
BMW E67 thứ 4 thế hệ 7-series bọc thép, 2001-2008
BMW E68 thứ 4 thế hệ 7-series hydro
BMW E70 2 thế hệ X5, 2007-
BMW E82 1-gen 1-series, 2004-
BMW E83 1-gen X3, 2003-
BMW E85 1 thế hệ Z4, 2003-2009
BMW E90 5 thế hệ 3-series saloon, 2005-
BMW E92 5 thế hệ 3-series coupe, 2005-

-----
em cũng ko rành copy trên GG :p
Ra vậy
 
Chi Hội Trưởng BFC
1/3/10
5.332
5.015
113
Emptiness
Lâu lâu mới có thể off đông một lần, nhóm nhỏ thì thường xuyên cafe cuối tuần khoảng 3-5 xe. Bác có thể pm em số ĐT, có off em nt mời bác chung vui ạ!
 
  • Like
Reactions: atomchan
Hạng D
8/11/12
1.212
1.277
113
Sài Gòn
Lâu lâu mới có thể off đông một lần, nhóm nhỏ thì thường xuyên cafe cuối tuần khoảng 3-5 xe. Bác có thể pm em số ĐT, có off em nt mời bác chung vui ạ!
Cảm ơn bác, em rất vui. Em tên Quốc, 0903,186,205.