Hạng C
1/6/13
736
475
63
Vn mấy thằng lưu manh (tất nhiên rất khôn lõi) kết hợp quan chức làm giàu bất chính. Thực lực và đạo đức thì xuống cấp. Mà thật là nếu có đạo đức sao mà đi đem với quan chức đc.