Hạng D
5/4/15
3.785
3.018
113
Giá để cho vui thôi, để 5 tỉ hay 3,3 tỉ cũng không khác nhau. Vì đâu ai mua đâu. Muốn mua thì đặt tư nhân full option.