Hạng B2
12/5/17
262
117
43
35
Quan trọng là có ai mua chưa? Chưa ai mua thì lên báo bán 20 tỉ/chiếc cũng được.
Xe này bây h còn đang khan hàng đó bạn. Ở VN bán ít nhất dc vài chục chiếc rồi.