Hạng B2
20/1/11
278
413
63
chưa có tiền thì tập trung vô cái nút giao An Phú và đầu ra QL51, xây mới thêm 01 cầu Long Thành, bỏ trạm thu phí nhưng vẫn thu bằng ETC (ví dụ: cho 1 đoạn cỡ 500m tốc độ 60km/h, vạch liền, đặt cái đầu quét trên giá long môn - chi tiết có các chuyên gia nước ngoài họ làm rồi họ tính cho); tăng cường xử phạt vi phạm giao thông (quá tốc độ, đi sai vạch...);

chừng đó thôi là đủ chạy vi vu 10 năm rồi;
 
Hạng C
9/1/16
953
1.821
103
Sài Gòn
Bây giờ cứ trả hồ sơ nghiên cứu cho gọn, từ từ đợi cái sân bay xem thế nào, lúc đó quyết chưa muộn. Vậy đi nha!
 
Hạng B2
6/9/17
395
7.668
93
Vậy thì lập dự án mở rộng luôn thành 16 lane, tầm nhìn dài hạn tới năm 2080.