Hạng D
20/10/17
1.002
91
48
36
Suzuki ERTiGA lên loa JBL made in USA.
Cấu hình nhẹ đơn giản phù hợp với công suất nguồn phát trên xe.
Bộ loa trình diễn xuất sắc giọng hát chất âm đặc biệt dòng loa Mỹ mang lại.
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga
Bộ loa JBL made in USA lên âm thanh cho Suzuki Ertiga

☎: 0977360086 Hiếu
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
FB: Loa Oto Hieu