Hạng B2
26/3/22
378
1.948
93
49
Mệt. Người ta muốn ko that thoát tài sản nhà nước từ các CTY nhà nước co phần. Phóc Phiec gì. Dai dong. Hãy nghe ngài Hồng Hà phát biểu.
 
  • Like
  • Haha
Reactions: TLTX and Tommyteo