Bộ tư liệu "Tân cổ giao duyên" tuyển chọn thu âm trước 1975 (phiên bản Remaster chất lượng cao) | Âm Nhạc

 1. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 1: Mai lỡ hai mình xa nhau
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps


 2. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 2: Trong cuộc tình sầu
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 3. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 3: Khóc thầm
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 4. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 4: Con đường xưa em đi
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 5. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 5: Nhịp cầu tri âm
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 6. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 6: Duyên quê
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 7. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 7: Xuân này con không về
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 8. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 8: Căn nhà ngoại ô
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 9. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 9: Những đồi hoa sim
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps
 10. thientrangpa

  thientrangpa Tập Lái

  Tham gia ngày:
  8/3/19
  Bài viết:
  19
  Chương trình số 10: Hoa trinh nữ
  Bản âm thanh chất lượng cao tái tạo trực tiếp từ đĩa nhựa: 48.0 kHz, 312 kbps