Hạng B1
5/4/16
96
50
28
43
Trận chung kết không khoan nhượng.