Hạng D
24/9/10
1.414
394
83
Nhiều anh em đang dùng một ý kiến rất hay là dùng chế một bù lông đệm để nâng ghế lái, ghế phụ để dễ quan sát cho người có chiều cao khiêm tốn.

Bu lông nâng ghế, không nên dùng thép tôi


Có bác dùng bulong, có bác chế con tán trung gian dài hay thậm chí chỉ cắt mấy đoạn sắt U rồi khoan lỗ..mình sẽ lượm lặt đăng hình lai sau.


Nhưng có một khuynh hướng tương mại hóa, cầu kỳ hơn, làm các hình dạng đặc biệt, và tôi cứng...Dĩ nhiên giá sẽ cao hơn rất nhiều, nhưng chất lượng sẽ giảm như bộ bu lông dưới đây.

Screenshot_2021-12-25_054529.jpg

Đầu tiên, không được dùng thếp tôi cứng ở vị trí ghế hay các điểm dao động nhiều, mà phải dùng bu.lông thông thường, nó dẽo hơn.
Screenshot_2021-12-25_060216.jpg

Kế đến thiết kế nhảy bậc như các bác biết sẽ làm bulong rất dễ gãy chổ tiếp nối, không hay tí nào.

Nói chung đây là một sản phẩm, chi tiết không phỳ hợp, nó sẽ rất đắt và không an toàn như những bu lông thông thường hơn.

Còm kế tiếp mình sẽ thu nhặt một số mẫu rẻ tiền mà hữu dụng hơn.
 
Last edited by a moderator: