Tags
phà
Hạng C
26/3/15
856
8.945
93
Bọn áo xanh này dạo này nổi nhiều nhĩ, hết xé vé lỗ giờ ko biết cái này lời hay lỗ :)
Xã hội này, sợ nhất dân quân xã, sợ nhì công an xã, sợ ba là lực lượng TNXP này. Điểm chung của đám này là cccj chúng nó cũng nhiệt tình xung phong với đầu óc tuy duy dốt nát nên toàn phá hoại.
 
Hạng B2
10/4/20
268
187
43
23
Xã hội này, sợ nhất dân quân xã, sợ nhì công an xã, sợ ba là lực lượng TNXP này. Điểm chung của đám này là cccj chúng nó cũng nhiệt tình xung phong với đầu óc tuy duy dốt nát nên toàn phá hoại.
Sợ thứ 4 là thành phần ăn ốc nói mò như a phải hơm