Hạng D
7/3/07
1.755
18.244
113
Xe giờ vắng rồi bác. Đầu tuần thì hơi đông, bác đi giữa tuần, T5-T6 thì ít xe hơn. Nghe nói (thằng em đi đăng kiểm nói lại), chỗ này nay ăn hơi dày hơn mọi khi!
Tết mà. Tuần sau em cũng đi đk ở chỗ này. Lần trước không bỏ gì trong xe, cũng qua hết, do xe mới
 
Hạng C
20/2/12
719
946
93
Tết mà. Tuần sau em cũng đi đk ở chỗ này. Lần trước không bỏ gì trong xe, cũng qua hết, do xe mới
Bây giờ bác thử không bỏ gì coi, xem có qua không?