Hạng D
30/7/16
2.645
58.824
113
ĐMGC của chúng ta có đăng ký thi nữa không mí anh?
 
Hạng D
17/12/17
1.218
30.784
113
Kỳ này mí anh hết cày view, chuyển sang cày like!!:D:D
1 like =1000 điểm.