Hạng C
13/9/08
506
4.460
93
Mới đặt hôm wua, kịp lock down. Mới xay hạt rang 70/30 rất thơm ngon