Hạng B2
13/9/08
492
2.901
93
Mới đặt hôm wua, kịp lock down. Mới xay hạt rang 70/30 rất thơm ngon