Tập Lái
23/5/14
45
7
8
Tình hình là con FF 2005 của em bình điện yếu báo lỗi engine system defaut, em đã thay quả bình mới nhưng không hết lỗi, vào hãng xóa lỗi không hết, họ cắm máy kiểm tra báo là hỏng cảm biến bàn đạp ga, em hỏi họ chắc chắn không để đặt hàng thì họ bảo không chắc, vì hàng họ không có sẵn nên họ bảo chờ khi nào có xe khác vào thì họ mượn đem qua xe mình test thử. Bác nào đã gặp trường hợp này chưa và xử lý như thế nào giúp em với vì xe em sắp đến hạn kiểm định, chờ mấy bác trong hãng không biết khi nào, xe em hiện vẫn chạy bình thường không vấn đề gì cả chỉ hiện dòng chữ báo lỗi như vậy thôi.Cảm ơn các bác nhiều!