Tập Lái
31/12/23
0
1
2
31
bình thường driver mới thì tốt hơn, trừ mấy lúc lỗi quá báo đăng thì né đừng lên driver mới là ổn. Game chơi nóng 90 cũng bình thường vì game nó nặng, mà bạn ko nói laptop gì thì khả năng cao là mấy con bình dân chip di động, tụi nó yếu sẵn rồi.