Hạng D
16/5/17
1.622
2.598
113
75m2 mua park view, hoặc sky 3 dt 72-74 m2 , hoặc scenic 1 căn góc dt 77 m2 giá trên 3 tỷ phù hợp với bạn
dãy bùi bằng đoàn, nguyễn đức cảnh là nhiều cc đẹp nhất PMH nhỉ, mặc dù cũ; chứ nêu BQL chịu chi tút bên ngoài thi lại sáng bóng.