Hạng B2
13/10/11
467
78
28
Đồng tiến Sài Gòn cách âm hốc bánh xe cho SANTAFE bằng vật liệu tấm Phay rãnh tiêu âm
 

Attachments

Hạng B2
13/10/11
467
78
28
FADIL cách âm cách nhiệt bằng tấm 3m kết hợp với bông tiêu âm
 

Attachments