Hạng F
29/10/16
9.757
14.829
113
Pháp
Hello bác tủn ...
Ê @Osin, thế quái nào linh thế, đêm qua sáng sớm Tớ mơ thấy You đấy. Ko bàn về xe mà chơi...cờ tướng... Thật ko thể hiểu!
Ui trùi .. bên bác Tủn là ... 2H sáng giờ Texas, em là 2H nhưng chiều, không phải 9H sáng ..vậy bài toán nầy cho bác Tủn giải đáp ... ;) ;) ;) ;)
 
Hạng B1
11/1/22
70
932
83
33
Trên đường, dừng ngắn chỉ đạp thắng.
Kẹt xe nằm đường cũng P là đủ trừ trên dốc.
Quan tâm làm gì xe ủi đít bể hộp số, nếu có còn cám ơn vì BH đền xe mới.
Còn đây là bài học cho nhiều người tài mới, về N và kéo phanh tay... Nhấn ga xe nó rồ lên ko chạy, vẫn ga mà kéo số vào D, chấp lun phanh tay đang kéo xe nó chồm càn lên trước, hoảng cmn hồn đạp...mà đạp vào ga. Biết bao nhiu Clip việc này.
20 năm chạy xe, Tui chưa hề dùng tới cái N, thường người ta dùng khi Toll xe, nhưng cũng chưa Toll lần nào
Em cũng chỉ dùng N để kiểm tra xe đã ổn định, nằm trên mặt phẳng chưa thôi