Hạng D
22/5/09
1.047
14.078
113
mua cái két sắt giá vài trăm ngàn, bỏ vào, khóa lại rồi đem gửi nguyên cái két. Muốn rẻ nữa thì mua hộp bánh loại bằng thép, bỏ đồng hồ vào, hàn lại rồi đem gửi :D