Tập Lái
28/8/12
1
0
1
Gia Lai
Bác thay 4 cay Bilstein nhiều tiền thì đi 4 cây tầm 14cu ít lúa thì đi 8 củ. Nhiều hơn nữa đi thêm thanh Struchbar... full 2 cái phụ kiền này bao êm. E đi 2 cây Bilstein trước vs cây struchbar êm rất nhiều bao phi...
Bác cho e xin thông tin chi tiết cấu hình trên xe bác với.