Hạng C
21/11/03
913
6
18
Hà Nội
Visit Site
http://www.youtube.com/watch?v=cb8khys-MGM&search=vitara

Tốc độ cao là không cần thiết khi đi địa hình, và có thể gây hư hại nghiêm trọng cho xe.