Hạng C
21/9/10
841
26.430
93
46
Máy tính PC, đang chạy ngon lành thì tắt cái rụp, khởi động lên chạy một lúc lại tắt cái rụp, có khi lại cả ngày không bị...Đã thay quạt làm mát, vệ sinh toàn bộ, thay ổ cắm điện...vẫn bị vậy. Thợ sửa vi tính vườn bó giò, ko tìm ra "bịnh" để sửa.
Note: máy đời mới, cấu hình ngon lành nha mí anh
 
Hạng D
6/7/08
4.323
3.072
113
Nhiều bệnh lắm ...... tháo từng món ra thử mới biết được

Nhiều khi thanh Ram lỏng chân cũng bị vậy
 
Hạng B2
22/8/19
338
3.945
93
Anh cần phải xác định rõ "tắt cái bụp" là như nào. Một là mất điện hoàn toàn, quạt ngưng chạy. Hai là quạt vẫn chạy nhưng mất tính hiệu ra mà hình.

Trường hợp một khả năng cao là nguồn có vấn đề.
Trường hợp hai thì phải xem log của hệ điều hành để test và chẩn đoán.
 
Hạng C
21/9/10
841
26.430
93
46
Anh cần phải xác định rõ "tắt cái bụp" là như nào. Một là mất điện hoàn toàn, quạt ngưng chạy. Hai là quạt vẫn chạy nhưng mất tính hiệu ra mà hình.

Trường hợp một khả năng cao là nguồn có vấn đề.
Trường hợp hai thì phải xem log của hệ điều hành để test và chẩn đoán.
Tắt hết luôn bác. Lúc đầu nghi do quạt yếu nên làm nóng máy dẫn tới sụp nguồn, thay quạt mới rồi vẫn bị vậy
 
Hạng B2
22/8/19
338
3.945
93
Tắt hết luôn bác. Lúc đầu nghi do quạt yếu nên làm nóng máy dẫn tới sụp nguồn, thay quạt mới rồi vẫn bị vậy
Quạt yếu thì CPU nó sẽ tự chạy chậm lại để duy trì nhiệt độ an toàn. Đến khi phương án đó không được nữa thì anh sẽ tự thấy nó reset chứ không bao giờ tắt luôn.