Hạng B2
28/2/15
473
287
63
37
đúng là dịch bệnh làm cảm giác cuồng chân thiệt, muốn đi đâu cũng không được.

mong mấy bài kiểu này xuất hiện nhiều nhiều đọc đỡ ghiền
 
Tập Lái
8/6/11
11
381
49
Ở nhà wc không có vòi xịt là nhiều người than trời rồi.
 
Hạng B2
7/2/12
265
65
28
46
Nản thiệt với thú camping của người Viet chỗ nào rồi cung thanh bãi rác