Hạng B2
28/2/15
326
177
43
37
Xác nhận
confirm
đúng là dịch bệnh làm cảm giác cuồng chân thiệt, muốn đi đâu cũng không được.

mong mấy bài kiểu này xuất hiện nhiều nhiều đọc đỡ ghiền
 
Tập Lái
8/6/11
10
303
49
Xác nhận
confirm
Ở nhà wc không có vòi xịt là nhiều người than trời rồi.
 
Hạng B2
7/2/12
260
64
28
46
Nản thiệt với thú camping của người Viet chỗ nào rồi cung thanh bãi rác