Hạng B2
21/11/14
255
196
43
39
Phải chi có xưởng độ lập nhóm đi thì khả thi hơn ở VN. mẻo thằng nào cũng có giấy phép dùng súng lại gần bắn bỏ mẹ
 
Hạng D
6/9/18
4.558
6.076
113
33
Phải chi có xưởng độ lập nhóm đi thì khả thi hơn ở VN. mẻo thằng nào cũng có giấy phép dùng súng lại gần bắn bỏ mẹ
Anh coi phim Mẽo hơi nhiều rồi đó a,, có phải Miền Tây hoang dã đâu mà ,, :D:D