Hạng D
20/10/17
1.135
98
48
37
Camry 2020 sau thời gian nghe âm thanh JBL zin của xe và cảm nhận chủ xe quyết định nâng cấp.
Tháo bỏ âm thanh JBL made in China của Camry bản full 2020.
Lắp đặt loa JBL made in Mexico tháo xe sang đẳng cấp hơn cho tiếng bass mềm sâu âm hình rộng.
Đặc biệt vocal bolero phát huy mạnh mẽ chi tiết ngọt ngào mượt mà nghe sướng tai.
Có hình ảnh So sánh JBL china và loa JBL Mexico tháo xe đẳng cấp và khác biệt xa 360• cho AE xem.
0977360086
#loajblmexico
#loajblusathaoxe
#nangcapamthanhcamry2020
#doloajblcamry2020
#loajblcamrythaoxe
#doamthanhcamry2020
#hieuaudio0977360086
#hieuloathaoxe
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.
Camry 2020 bản full tháo bỏ âm thanh JBL made in China - Nâng Cấp âm thanh JBL Mexico xịn sò hơn.


☎: 0977360086 Hiếu
Chuyên loa amplifer tháo xe sang.
Độ âm thanh xe chuyên nghiệp.
FB: Loa xe hơi
 
Chỉnh sửa cuối: